Om oss

Byggmester Valde AS ble etablert i 1966 og vi har gjennom nøktern drift og høy kvalitet på våre tjenester gradvis vokst i størrelse og omsetning. I dag er vi ca. 30 ansatte og er en velkjent byggmesterbedrift i Bergen og omegn. Blant våre ansatte har vi i dag en byggingeniør, 2 byggmestere og 14 stk. med fagbrev. Vi påtar oss alle typer oppdrag, mot private, profesjonelle og det offentlige markedet. Mange av våre oppdrag kommer etter anbudsrunder, hvor både pris og tekniske helhetsløsninger er avgjørende. Men vi blir også foretrukket etter anbefalinger av fornøyde kunder. Det er et godt skussmål på at vi har lykkes i å skape stor tillit i markedet! Vi er medlem i Norges Byggmesterforbund og Bergen Byggmesterlaug. Som en av få bedrifter i bransjen er vi medlem i NHO og har fremforhandlet tariffavtale for våre ansatte.

HMS

Vi jobber aktivt for at vi til enhver tid skal være oppdatert på gjeldende HMS-regelverk. Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av vår daglige drift og vi har innarbeidede rutiner som ivaretar HMS-arbeidet. Vi forsøker alltid å være mest mulig skånsomme mot det ytre miljøet ved utbygginger.

Se vår brosjyre

Kompetanse

Byggmester Valde AS har for lengst erkjent at det er den menneskelige ressursen som skaper de gode resultatene. Derfor forsøker vi etter beste evne å legge til rette for et godt, trygt og utviklende arbeidsmiljø, med fokus på fagkompetansen. De fleste av våre ansatte er tømrere med svennebrev, og vi har flere med mesterbrev i tillegg. Dessuten kan vi skilte med en arbeidsstokk godt over gjennomsnittlig alder for bransjen. Det er et godt tegn på stabilitet. Lav turnover av ansatte og lite fravær er et tegn på at folk trives på jobben. Vår filosofi er nettopp at trivsel er et godt utgangspunkt for å gjøre en god jobb. Vi tar også ansvar for å videreføre håndverket og kompetansen ved å alltid ha lærlinger knyttet til oss. Hos oss blir de fulgt opp og får en god læringsperiode. Dette er den beste måten å sikre egen rekruttering på, og mange av våre ansatte har gått læretiden her hos oss. At vi også er medlem i Byggmesterforbundet og har sentral godkjenning for ansvarsrett, viser at vi er opptatt av mer enn å reise bygg. Vi er også opptatt av faget!

Ansvarsrett_logo_sort_liten mesterlogo byggmester_forbundet

Organisasjonskart

Byggmester Valde AS

Org 917 916 780

Øystein Haugland

Daglig leder

Jan Bernhoft

Byggmester
31 års erfaring

Beate Brevig

Lønn- og regnskapsmedarbeider

Paul Rødstøl

Bas
Fagbrev
29 års erfaring

Arne Sæle

Bas
Byggmester
32 års erfaring

Erik Grønberg

Bas
Fagbrev
30 års erfaring

Roald Misje

Bas
Fagbrev
30 års erfaring

Håkon Eriksen

Bas
Fagbrev
30 års erfaring

Øystein Herland

Bas
Fagbrev
21 års erfaring

11 tømrere

2 lærlinger